Hovedmeny

Forsiden
Annuitetslån
Avdragsfrihet
Bankkort
Beregne Lån
BSU
Effektiv Rente
Fastrente
Fellesgjeld
Finansiering
Finansieringsbevis
Fleksilån
Flytende rente
Forbrukslån
Fordelsprogram
Førstehjemslån
Fullfinansiering
Gebyr
Inkasso
Kausjonist
Kontokreditt
kreditt
Kredittkort
Lån til bil
Lån uten sikkerhet
Lånetakst
Lånetermin
MC Lån
Nominell Rente
Overkurs
Privatlån
Rammelån
Refinansiering av lån

Rente
Rentefradrag
Rentetaksforsikring
Rentetapserstatning
Serielån
Sikret lån
Sikkerhet
Startlån
Terminbeløp
Termingebyr
Tinglysing
Tinglysingsgebyr
Verditakst
Vilkår

 

 

Annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hva er annuitetslån?

 

 
Annuitetslån, kort fortalt

Annuitetslån
innebærer at du nedbetaler lånet med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I begynnelsen er avdragsdelen liten, mens rentedelen er stor. Etter hvert som tida går, stiger avdragsdelen og rentedelen blir mindre. Summen er altså konstant.

 

Annuitetslån sammenlignet med serielån

Har vi to like store lån med samme effektive rente og løpetid, vil terminbeløpene for et annuitetslån alltid være lavere i startfasen enn for et serielån. Mot slutten av løpetiden vil det være omvendt. De totale rentekostnadene for annuitetslånet er høyere enn for serielånet. Det skyldes at nedbetalingen skjer raskere med et serielån. Ettersom rentedelen for annuitetslån er større enn for serielån, blir rentefradraget på selvangivelsen større og lånet lettere å betjene i for eksempel en etableringsperiode.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse

 

 


© 2006 - rsPublish
All bruk av informasjon på denne siden må godkjennes