Hovedmeny

Forsiden
Annuitetslån
Avdragsfrihet
Bankkort
Beregne Lån
BSU
Effektiv Rente
Fastrente
Fellesgjeld
Finansiering
Finansieringsbevis
Fleksilån
Flytende rente
Forbrukslån
Fordelsprogram
Førstehjemslån
Fullfinansiering
Gebyr
Inkasso
Kausjonist
Kontokreditt
kreditt
Kredittkort
Lån til bil
Lån uten sikkerhet
Lånetakst
Lånetermin
MC Lån
Nominell Rente
Overkurs
Privatlån
Rammelån
Refinansiering av lån

Rente
Rentefradrag
Rentetaksforsikring
Rentetapserstatning
Serielån
Sikret lån
Sikkerhet
Startlån
Terminbeløp
Termingebyr
Tinglysing
Tinglysingsgebyr
Verditakst
Vilkår

 

 

Annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Privatlån

 

Privat utlån av penger

Hvis du ikke ønsker å gi barnebarna en ren pengegave, er et annet alternativ å gi et privat lån. Hvis Kari og Peder skal låne bort penger til et barnebarn, bør de sette opp en låneavtale som underskrives av begge parter. Der skal det klart fremgå hvem som har gitt lånet og hvem som har lånt pengene, lånets størrelse, om det skal betales renter og til hvilken prosentsats. En rente på 5 prosent vil i dag være nok til at du slipper arveavgiftsberegning. Det fattes årlig et rentevedtak som fastsetter laveste rente du kan betale uten at det utløser avgiftsplikt.

Det bør også avtales om det skal betales avdrag eller ikke. Har utlåner rett til å kreve hele lånet tilbakebetalt når som helst? I noen tilfeller vil det også være riktig å avtale sikkerhet for lånet, for eksempel i form av pant i fast eiendom. Hvis lånet helt eller delvis ettergis, er dette i forhold til arveavgiften å beregne som forskudd på arv.

Begge parter må ta med lånet og eventuelle renter på sine selvangivelser. Nedbetales lånet, skal dette komme frem på neste selvangivelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annonse

 


© 2006 - rsPublish
All bruk av informasjon på denne siden må godkjennes
 

Because of the actual hermetically covered hublot replica screwed lower in front, back again as well as overhead the actual view carried out with no problem. It had been an amazing discovery, and something which steered fake rolex sale for the popularity it's these days, however the view by itself just composed 1 / 2 of the actual elements rolex replica uk for the actual achievement Wilsdorf targeted with regard to. Another fifty percent originated from the company a part of their mind, the actual rolex replica sale which understood whenever, exactly where as well as how you can market their manufacturer. Taking advantage of the actual rolex replica sale required away the front-page advertorial within the Every day Postal mail, praising the actual amazing task for an target audience associated with thousands and thousands. In order to limit this away, he'd their merchants show the actual replica watches uk inside a aquarium, the demo which wowed crowds of people using its audacity.